Personvernerklæring

Oppdatert 19.06.2018

 

1. Innledning

Sirens Cheerdanceklubb tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Sirens Cheerdanceklubb samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

 

2. Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Sirens Cheerdanceklubb. Medlemskap i Sirens Cheerdanceklubb innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

 

3. Rettslig grunnlag

Sirens Cheerdanceklubb kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Sirens Cheerdanceklubb har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger. Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

 

4. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder deg inn i Sirens Cheerdanceklubb. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn. Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse. Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Sirens Cheerdanceklubb som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt. Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via «Min Idrett» (https://minidrett.nif.no/).

 

5. Databehandler

Sirens Cheerdanceklubb benytter Norges idrettsforbunds medlemsdatabase for lagring personopplysninger. Sirens Cheerdanceklubb er medlem av Norges idrettsforbund. Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger.

Persondata er ikke søkbare på idrettens løsninger på internett med mindre en selv tillater dette ved å oppdatere sine personlige innstillinger på «Min idrett» (https://minidrett.nif.no/). Dog, knyttet til det å la seg velge eller oppnevne til tillitsverv i en frivillig organisasjon, følger det at man også aksepterer at ens navn blir offentliggjort overfor allmennheten. Omfanget av annen informasjon som offentliggjøres har medlemmet anledning til å bestemme selv.

 

6. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap. Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

 

7. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Datatilsynet.

 

8. Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt. Behandlingsansvarlig i Sirens Cheerdanceklubb er styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder er post@sirens.no.

 

 

Sirens Cheerdanceklubb

Org.nr: 994657208. Bankkonto: 1503.25.20798

Foto: Nina Holtan / Stein Olav Bredli

Webutvikling: Lysvold Design

Denne websiden bruker Google Analytics til å sette cookies. Les mer.